Družba

První kroky k založení družby byly učiněny v roce 1953, kdy byla skupina želešických myslivců vyslána v rámci přátelské výpomoci na Slovensko (Stupava), aby zde svými radami a zkušenostmi pomohli zlepšit organizační strukturu slovenské myslivosti.
Tato pomoc byla ze strany slovenských myslivců vysoce hodnocena a vedla k zamyšlení jak tuto činnost uvést do praxe tak, aby tato spolupráce byla přínosná pro obě strany.
Neocenitelnou pomocí bylo například zazvěřování bažantí zvěří odchycenou v Želešicích. Tato dočasná spolupráce trvala až do roku 1959, kdy byla oficiálně založena spolupráce – družba.
V rámci spolupráce byly pořádány akce, kterým se zúčastňovali myslivci obou sdružení:
 
- hony na drobnou zvěř
- naháňky na černou zvěř
- kulturní akce – plesy, karnevaly, poslední leče
- norování
- výroční členské schůze
- střelecké akce
 
Po navázání družby bylo dohodnuto, že každých pět let spolupráce bude završeno společným setkáním všech myslivců a jejich rodinných příslušníků.
Na setkání byla hodnocena dosavadní spolupráce a byli oceněni všichni, kteří se o družbu zasloužili. Setkání se pořádají střídavě ve Stupavě a v Želešicích.
Zkouškou pevnosti družby bylo rozdělení Československa na dva samostatné státy, následná opatření na státních hranicích a zavedení slovenské koruny. Další zkoušku znamenal i vstup do Evropské unie.
I když většina zakladatelů družby již není mezi námi, družba úspěšně pokračuje přičiněním střední a mladší generace myslivců a tím uplatňuje myšlenku přátelské spolupráce obou bratrských národů.
 

 

 Oslava 55. výročí družby

Dne 18.10.2014 proběhla v Želešicích oslava 55. výročí založení družby myslivců z Mysliveckého sdružení Želešice – Hajany a Polovnického združenia Stupava – Mást ze Slovenska.
Oslavy 55. výročí družby se zůčastnilo přes 30 členů obou sdružení, jejich manželky, zástupci obce Želešice a honebního společenstva.
Po úvodních projevech předsedů obou sdružení došlo k předání ocenění od Českomoravské myslivecké jednoty, každý z účastníků navíc obdržel pamětní minci a pamětní list. Pak se již rozproudila živá zábava za doprovodu hudby. K perfektní atmosféře přispěli také trubači z Mendelovy univerzity v Brně.
Oslava proběhla za finanční podpory obce Želešice a Jihomoravského kraje, kterým za vstřícnost patří velký dík.
Velký dík patří všem členům, kteří se podíleli na přípravě oslavy, ale hlavně těm, kteří pomáhají udržovat myšlenku družby stále živou.
I když se loňského výročí dožili pouze tři zakládající členové, kterým je v dnešní době již 80 let a více, družba pokračuje již po tři generace a doufáme, že bude pokračovat i nadále. 
 

Fotogalerie: Družba